Studiejobs.dk
    
Interviewer i den kollektive trafik  
Billetundersøgelsen i Hovedstaden, efterår 2017.

COWI skal endnu engang gennemføre en Billetundersøgelse for Movia, DSB og Metroselskabet. Undersøgelsens formål er at kortlægge passagerernes billetanvendelse og rejsemønster i hovedstadsregionen.

Til dette arbejde skal vi bruge ca. 70 personer, der skal foretage interview blandt passagerer i tog, busser og metro i hele hovedstadsregionen. Dette gøres ved hjælp af smartphones.

Hvornår?
Interviewene foretages i fastlagte vagter, som gennemføres i perioden
lørdag den d. 26. august til søndag d. 1. oktober 2017. De fleste vagter ligger på hverdage enten morgen/formiddag eller eftermiddag/aften. Hertil kommer weekend- og nattevagter.

Vagttype Hverdage Weekend
Starter ca. ml. Slutter ca. ml. Starter ca. ml. Slutter ca. ml.
Morgen 05.45 og 07.00 11.30 og 13.30 08.00 og 10.00 14.00-16.00
Eftermiddag 12.00 og 14.00 18.00 og 21.00 10.00 og 12.00 16.00-18.30
Nat 23.00 og 01.00 04.30 og 05.30 23.00 og 01.00 04.30-05.30

Vagterne er i gennemsnit af 6,5 timers varighed (nattevagterne er lidt kortere). Starter vagten således kl. 06.00, da er du typisk færdig kl. 12.30.

Hovedparten af vagterne har udgangspunkt fra København H, mens enkelte vagter starter på stationer andre steder i Hovedstadsområdet.

Vagterne
Vi ser helst, at du kan tage minimum en håndfuld vagter i undersøgelsesperioden, men også meget gerne flere. Jo mere fleksibel du er mht. hvornår du kan arbejde, jo flere vagter vil du typisk blive tildelt. Fra starten tildeles alle nye interviewere dog kun 5-6 vagter, men der vil senere i undersøgelsesperioden være rig mulighed for at tage ekstravagter, således at du godt kan ende med 10-15 vagter, hvis det viser sig, at du har flair for arbejdet, og har tid og lyst til at tage mange vagter.

Nattevagter
Nattevagter køres i hold af 2 personer sammen. For at tage nattevagter skal man som ny interviewer først starte med at køre to dagvagter, for at lære teknikken, før man bliver "sluppet fri" på nattevagter.

Nye interviewere
Nye interviewere på undersøgelsen kan ikke forvente udelukkende at få weekendvagter, men skal som udgangspunkt tage minimum 5 hverdagsvagter. Ligeledes vil vi foretrække interviewere, der kan tage vagter i både februar og marts. Du skal dog ikke afholde dig fra at indsende et tilmeldingsskema, selvom du ikke helt kan opfylde ovenstående. Indsend gerne et skema, så ser vi på, om vi kan få dig passet ind alligevel.

Kvalifikationer
For at kunne arbejde som interviewer skal du have følgende "kvalifikationer":
• være fyldt 18 år
• tale flydende dansk
• ikke være bange for at henvende dig til fremmede (kan for nogle godt være et stort problem, når det skal ske 60-70 gange på en dag)
• ikke lide af køresyge
• have et grundlæggende kendskab til Københavnsområdets geografi.
• gerne have kendskab til android smartphones.

Aflønning
Timelønnen er kr. 122. For arbejde på hverdage ud over 06.00-17.00, samt lørdag fra kl. 14.00 og hele søndagen, udbetales tillæg på 29,49 kr./time.

Udover løn for den tid du er på vagt, får du også løn for 1 eller 2 timers transporttid pr. vagt afhængig af hvor langt væk fra Københavns Hovedbanegård vagten starter/slutter - uanset hvor lang tid du så rent faktisk bruger på at komme til og fra vagten. En vagt på 5 timer aflønnes således med 6 eller 7 timer. Derudover får du udleveret rejsehjemmel til dine vagter, der kan bruges til at komme til/fra vagten med kollektiv trafik indenfor Movia Hovedstaden.

Instruktionsmøde
Der afholdes 4 instruktionsmøder for nye interviewere:
• Onsdag den 23/8 fra 10.00-14.30
• Torsdag den 24/8 fra 15.00-19.30
• Fredag den 25/8 fra 10.00-14.30
• Mandag den 28/8 fra 15.00-19.30

Og et møde for erfarne interviewere, der har deltaget i mindst en af de seneste to Billetundersøgelser:
• Onsdag den 23/8 fra 16.00-17.00

Alle dage foregår det hos COWI i Lyngby. Deltagelse i mødet aflønnes med 4,5 timer (undtagen mødet for de erfarne, der kun giver 1 times løn).

Er du forhindret i at deltage pga. ferie, eksamen eller lign., så anfør dette på tilmeldingsskemaet. Jeg vil da kontakte dig for at aftale en alternativ dato.

Tilmelding
Hvis du ønsker at deltage i undersøgelsen, skal du udfylde vores online til-
meldingsskema:


https://goo.gl/forms/0xWTkAPZSm6oym3K2
senest tirsdag den 1/8 kl. 7.00 - men meget gerne også før. En færdig vagtplan forventes klar senest den 11/8 og udsendes straks herefter.

Har du familie eller venner, der gerne vil deltage i undersøgelsen, må du gerne videresende materiale til dem, da vi altid er interesseret i at få nye interviewere.

Skriv venligst, at du så denne stilling på Studiejobs.dk

Indryk studiejob
Tidsfrist for ansøgning
04-09-2017

(Opslået: 03-08-2017)
Betingelser
7-37  timer pr. uge
122 kr samt tillæg kr/time
Kontaktperson
Stillingsannonce:
Maria Gottlieb
Virksomhed:
Maria Gottlieb
Virksomhed:
COWI A/S, Afdelingen for Trafikplan
COWI A/S, Afdelingen for Trafikplan
Rævehøjparken 38
2800 - Kgs. Lyngby
Tlf. 56402346
mago@cowi.dk