Studiejobs.dk
    
Studentermedhjælp (projektmedarbejder)  
Det bedste sted at være frivillig
KFUM-Spejderne søger projektmedarbejder (studentermedhjælper) til ny indsats, der fokuserer på trivsel og engagement blandt frivillige spejderledere.
Din profil
Du har lyst til at arbejde med organisationsudvikling og frivilliges engagement i spejderbevægelsen. Du holder af at organisere og arbejde målrettet efter konkrete resultater. Du har lyst til at arbejde systematisk med rekruttering, onboarding og engagement blandt frivillige spejderledere, på et organisatorisk plan. Du er samtidig ikke bange for at tage fat og bidrage med egne ideer. Du er måske i gang med et studie indenfor HR-management, arbejdslivsstudier eller organisationsudvikling og brænder for frivillighed. Men det kan også være, at du har en helt anden baggrund.
Dine opgaver
Du kommer til at arbejde med projektet ’det bedste sted at være frivillig’. Projektet har både fokus på at understøtte arbejdet med trivsel i spejdergrupperne og med at udvikle redskaber og koncepter, som den lokale gruppe kan bruge til at vedligeholde de frivillige spejderlederes engagement og motivation. Dine opgaver vil bl.a. omfatte:
• Etablering af procedure og konkrete redskaber til at understøtte arbejdet med trivsel lokalt
• Arbejde med spørgeskema, opsætning og rapportering
• Udarbejdelse af koncepter og redskaber indenfor HR-området, med et twist af frivillighed
• Udvikling af ’selvfaciliterende’ værktøjer til brug i de lokale spejdergrupper
• Kommunikation med lokale spejdergrupper og passionerede spejderledere
• Inddragelse af frivillige spejderledere hos KFUM-Spejderne i arbejdet med konceptudvikling
Som person er du:
• Proaktiv og følger op på aftaler
• God til at planlægge og nå opstillede mål
• God til at kommunikere med de frivillige
• Optaget af at levere et flot og gennemarbejdet produkt
• Indstillet på at indgå i et team af projektmedarbejdere og konsulenter som har deres daglige arbejde på spejdercenter CPH
KFUM-Spejderne har i øjeblikket 4 projektmedarbejdere der arbejder med eksternt finansierede projekter som er forankret i KFUM-Spejdernes formål, vision og strategi. Projekterne handler eksempelvis om bæredygtighed, socialt ansvar og demokratidannelse. Frivillige spejderledere samt den ansatte projektchef, udviklingskonsulenterne og kommunikationskonsulenter sikrer, sammen med projektmedarbejderne høj kvalitet og professionalisme, i gennemførslen af projekterne. Som medarbejder på et af KFUM-Spejdernes eksternt finansierede projekter bliver du givet stort ansvar for at nå de opstillede mål, sammen med en ansat projektleder. Samarbejdet beror på en stor grad af selvledelse og din egen evne til at tænke proaktivt og kreativt i løsningen af opgaverne.
Du får kontorplads på Spejdercenter CPH i København (Sjælør). Der vil også være mulighed for at arbejde hjemmefra efter aftale. Vi forventer at du taler og skriver dansk flydende. Der er tale om en projektansættelse på cirka 15 timer om ugen med start 1. november 2018 (kan du starte tidligere kan dette også aftales). Du har selv stor indflydelse på din arbejdstid, som vil variere fra uge til uge, og dele af den vil ligge uden for normal arbejdstid. Lønnen er 138 kr. i timen + feriepenge.
Vi forventer, at du har erfaring med:
• Procesfacilitering
• Foreningsliv
• Organisationsudvikling
• Rapportering og spørgeskemaer (aktuelt bruges surveymonkey)


I din ansættelse vil du referere til KFUM-Spejdernes projektchef. I.f.t. de daglige opgaver vil du referer til udviklingskonsulent Kristian Rostgaard, som har rollen som projektleder og styrer projektet. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Kristian (kristian@kfumspejderne.dk) Tlf. 22 22 94 21.
Vi skal have din ansøgning senest den 21. oktober, og vi forventer at afholde samtaler den 26. oktober . Send din ansøgning til projektchef Morten Grouleff, (morten@kfumspejderne.dk). Hvis du har spørgsmål vedrørende ansættelsen, er du meget velkommen til at ringe til Morten på 22 22 94 25.

Skriv venligst, at du så denne stilling på Studiejobs.dk

Indryk studiejob
Tidsfrist for ansøgning
21-10-2018

(Opslået: 26-09-2018)
Betingelser
15-20  timer pr. uge
138 kr/time
Kontaktperson
Stillingsannonce:
Morten Grouleff
Virksomhed:
kontoret
Virksomhed:
KFUM-Spejderne I Danmark
Wagnersvej 33
2450 - København SV
Tlf. 70102666
morten@kfumspejderne.dk